Meteen naar de inhoud

Alles over paaltjes

Waarom deze actie?

Met deze actie willen we bij zowel het brede publiek als wegbeheerders duidelijk maken dat paaltjes veel leed veroorzaken. Ze zijn vaak onnodig zijn én bijna nooit ingericht volgens de richtlijnen. Wegbeheerders zijn hierdoor bij een ongeluk vaak ook nog eens aansprakelijk voor de schade!

Wie plaatst toch al die paaltjes? En waarom?

De wegbeheerder plaatst de paaltjes. Voor fietspaden is dit in veel gevallen de gemeente. Zij zijn dan ook vaak verantwoordelijk voor het plaatsen van de paaltjes. Andere wegbeheerders kunnen provincies, waterschappen of natuurbeheerders zijn. Gemeenten plaatsen de paaltjes om sluipverkeer, onjuist parkeren en ongewenst inrijden te voorkomen.

96% van de paaltjes...

voldoet niet aan inleidende markering. Deze markering begint op minimaal 10 meter voor de paal

73% van de paaltjes...

heeft überhaupt geen markering

64% van de paaltjes...

voldoet niet aan de diameter van ten minste 14 cm

Deze cijfers komen uit onderzoek van de Fietsersbond (2022) onder ruim 400 plaatsen in Nederland.

Dit paaltje heeft een ribbelmarkering maar begint niet op minimaal 15 meter voor de paal
Deze paaltjes hebben geen markering
Deze paaltjes staan hier onnodig

Stage onderzoek naar fietspaaltjes door heel Nederland (2022)

Thomas Koomen heeft 10 weken, net als veel afdelingen dat ook doen, onderzoek gedaan naar fietspaaltjes. Mede op basis van zijn onderzoek is deze campagne ontworpen: om paaltjes door heel Nederland van de weg te krijgen óf fatsoenlijk in te richten. Want van de ruim 270 paaltjes door hele diverse gemeentes in het land bleek er vrijwel geen enkele helemaal aan de richtlijnen van het CROW te voldoen. Terwijl de impact van een botsing grote gevolgen kan hebben. Lees hier het hele onderzoek van Thomas.

Dossier Fietspaal: een onderzoeksstage (2021)

Eline de Geus heeft zich verdiept in de perikelen die spelen rondom fietspaaltjes en andere obstakels op fietspaden. Hierbij heeft ze veel aandacht besteed aan het raakvlak tussen CROW-richtlijnen en wegbeheerdersaansprakelijkheid. Het is nog steeds een interessant onderwerp waar veel verschillende invalshoeken een rol spelen. Het gevaar dat ontstaat bij het plaatsen van een fietspaaltje is iets wat nauwelijks onder de aandacht ligt bij wegbeheerders.

Letselschade na ongeluk met paaltje

Ben je of ken je iemand die tegen een paaltjes is aangereden en daar schade aan over heeft gehouden? Bij zowel schade aan je fiets als aan jezelf kun je vaak verhalen op de wegbeheerder. Die heeft namelijk een verantwoordelijkheid om voor een veilige weg te zorgen. De rechter toetst regelmatig wat een veilige weg is en oordeelt vaak in het voordeel van fietsers. Dat komt omdat veel paaltjes niet voldoen aan de richtlijn. Lees hier meer over in dit artikel.

Een wegbeheerder aansprakelijk stellen voor de schade die je hebt opgelopen kan al met een simpele brief. Maar bij grote schade is het handig een letselschadeadvocaat in de hand te nemen. Dit is meestal gratis! De letselschadeadvocaat bepaalt zelf of ze met jouw situatie aan de slag willen gaan, dus contact opnemen is altijd slim! De advocaat wordt betaald uit een eventuele schadevergoeding.

Bijkomend voordeel is dat wegbeheerders (jammer, maar toch is het zo) vaak sneller handelen als er juridische consequenties zijn. Het paaltje waar je tegenaan gebotst bent is dan snel weg, of heeft opeens inleidende markering. 

Hoewel het nooit leuk is om te botsen met een paaltje, is het altijd verstandig om na te gaan of je de wegbeheerder aansprakelijk kunt stellen voor de schade. Voor jezelf, maar ook voor al die anderen die langs dat verraderlijke paaltje moeten fietsen.